• бел (прид.) прав (имн.)
 • црн (прид.) прав (имн.)
 • мој (прид.) прав (имн.)
 • отровен (прид.) прав (имн.)
 • црвеникав (прид.) прав (имн.)
 • бадемов (прид.) прав (имн.)
 • белузлав (прид.) прав (имн.)
 • ваш (прид.) прав (имн.)
 • висок (прид.) прав (имн.)
 • воден (прид.) прав (имн.)
 • волшебен (прид.) прав (имн.)
 • вселенски (прид.) прав (имн.)
 • голем (прид.) прав (имн.)
 • горчлив (прид.) прав (имн.)
 • густ (прид.) прав (имн.)
 • изгорен (прид.) прав (имн.)
 • камен (прид.) прав (имн.)
 • леден (прид.) прав (имн.)
 • магичен (прид.) прав (имн.)
 • метеорски (прид.) прав (имн.)
 • напластен (прид.) прав (имн.)
 • песочен (прид.) прав (имн.)
 • поголем (прид.) прав (имн.)
 • поленов (прид.) прав (имн.)
 • пустински (прид.) прав (имн.)
 • румен (прид.) прав (имн.)
 • свој (прид.) прав (имн.)
 • усвитен (прид.) прав (имн.)
 • фин (прид.) прав (имн.)
 • цветен (прид.) прав (имн.)