• класичен (прид.) пролетер (имн.)
  • нов (прид.) пролетер (имн.)
  • реален (прид.) пролетер (имн.)
  • свесен (прид.) пролетер (имн.)
  • сирота (прид.) пролетер (имн.)
  • југословенски (прид.) пролетер (имн.)