• свој (прид.) револвер (имн.)
  • нов (прид.) револвер (имн.)
  • негов (прид.) револвер (имн.)
  • твој (прид.) револвер (имн.)
  • мој (прид.) револвер (имн.)
  • набиен (прид.) револвер (имн.)
  • паднат (прид.) револвер (имн.)
  • полн (прид.) револвер (имн.)
  • скапоцен (прид.) револвер (имн.)
  • службен (прид.) револвер (имн.)
  • тежок (прид.) револвер (имн.)