• селски (прид.) старешина (имн.)
  • воен (прид.) старешина (имн.)
  • свој (прид.) старешина (имн.)
  • ваш (прид.) старешина (имн.)
  • достоен (прид.) старешина (имн.)
  • сомотски (прид.) старешина (имн.)
  • црковен (прид.) старешина (имн.)