• голем (прид.) штета (имн.)
 • колатерален (прид.) штета (имн.)
 • материјален (прид.) штета (имн.)
 • нематеријален (прид.) штета (имн.)
 • огромен (прид.) штета (имн.)
 • свој (прид.) штета (имн.)
 • наш (прид.) штета (имн.)
 • никаков (прид.) штета (имн.)
 • вкупен (прид.) штета (имн.)
 • готов (прид.) штета (имн.)
 • директен (прид.) штета (имн.)
 • евентуален (прид.) штета (имн.)
 • единствен (прид.) штета (имн.)
 • еколошки (прид.) штета (имн.)
 • електротехнички (прид.) штета (имн.)
 • имотен (прид.) штета (имн.)
 • мал (прид.) штета (имн.)
 • мој (прид.) штета (имн.)
 • негов (прид.) штета (имн.)
 • ненадоместлив (прид.) штета (имн.)
 • непоправлив (прид.) штета (имн.)
 • нејзин (прид.) штета (имн.)
 • обичен (прид.) штета (имн.)
 • поголем (прид.) штета (имн.)
 • страничен (прид.) штета (имн.)