• свесен (прид.) за (предл.)
 • врзан (прид.) за (предл.)
 • подготвен (прид.) за (предл.)
 • потребен (прид.) за (предл.)
 • наменет (прид.) за (предл.)
 • друг (прид.) за (предл.)
 • еден (прид.) за (предл.)
 • заинтересиран (прид.) за (предл.)
 • сам (прид.) за (предл.)
 • одговорен (прид.) за (предл.)
 • жеден (прид.) за (предл.)
 • желен (прид.) за (предл.)
 • достоен (прид.) за (предл.)
 • задолжен (прид.) за (предл.)
 • залепен (прид.) за (предл.)
 • карактеристичен (прид.) за (предл.)
 • слеп (прид.) за (предл.)
 • способен (прид.) за (предл.)
 • готов (прид.) за (предл.)
 • загрижен (прид.) за (предл.)
 • зголемен (прид.) за (предл.)
 • нужен (прид.) за (предл.)
 • важен (прид.) за (предл.)
 • закачен (прид.) за (предл.)
 • опасен (прид.) за (предл.)
 • типичен (прид.) за (предл.)
 • виновен (прид.) за (предл.)
 • корисен (прид.) за (предл.)
 • неспособен (прид.) за (предл.)
 • фатен (прид.) за (предл.)
 • вреден (прид.) за (предл.)
 • глув (прид.) за (предл.)
 • голем (прид.) за (предл.)
 • добар (прид.) за (предл.)
 • жив (прид.) за (предл.)
 • закован (прид.) за (предл.)
 • крив (прид.) за (предл.)
 • лесен (прид.) за (предл.)
 • мал (прид.) за (предл.)
 • надлежен (прид.) за (предл.)
 • назначен (прид.) за (предл.)
 • наш (прид.) за (предл.)
 • неопходен (прид.) за (предл.)
 • неподготвен (прид.) за (предл.)
 • несвесен (прид.) за (предл.)
 • обвинет (прид.) за (предл.)
 • отворен (прид.) за (предл.)
 • погоден (прид.) за (предл.)
 • последен (прид.) за (предл.)
 • расположен (прид.) за (предл.)
 • создаден (прид.) за (предл.)
 • тежок (прид.) за (предл.)
 • трет (прид.) за (предл.)
 • загубен (прид.) за (предл.)
 • ист (прид.) за (предл.)
 • колку (прид.) за (предл.)
 • направен (прид.) за (предл.)
 • најважен (прид.) за (предл.)
 • недостапен (прид.) за (предл.)
 • незаинтересиран (прид.) за (предл.)
 • облечен (прид.) за (предл.)
 • определен (прид.) за (предл.)
 • подобен (прид.) за (предл.)
 • пожелен (прид.) за (предл.)
 • поставен (прид.) за (предл.)
 • претежок (прид.) за (предл.)
 • прифатлив (прид.) за (предл.)
 • спремен (прид.) за (предл.)
 • безволен (прид.) за (предл.)
 • битен (прид.) за (предл.)
 • благодарен (прид.) за (предл.)
 • ветен (прид.) за (предл.)
 • возрасен (прид.) за (предл.)
 • глупав (прид.) за (предл.)
 • доволен (прид.) за (предл.)
 • домаќин (прид.) за (предл.)
 • достапен (прид.) за (предл.)
 • достатен (прид.) за (предл.)
 • занимлив (прид.) за (предл.)
 • заслужен (прид.) за (предл.)
 • значаен (прид.) за (предл.)
 • идеален (прид.) за (предл.)
 • индикативен (прид.) за (предл.)
 • информиран (прид.) за (предл.)
 • лев (прид.) за (предл.)
 • ликовен (прид.) за (предл.)
 • мој (прид.) за (предл.)
 • намален (прид.) за (предл.)
 • невидлив (прид.) за (предл.)
 • необичен (прид.) за (предл.)
 • непознат (прид.) за (предл.)
 • непристапен (прид.) за (предл.)
 • нерасположен (прид.) за (предл.)
 • нејасен (прид.) за (предл.)
 • одвратен (прид.) за (предл.)
 • опчинет (прид.) за (предл.)
 • орен (прид.) за (предл.)
 • осомничен (прид.) за (предл.)
 • познат (прид.) за (предл.)
 • преголем (прид.) за (предл.)
 • пресуден (прид.) за (предл.)
 • прикован (прид.) за (предл.)
 • разбирлив (прид.) за (предл.)
 • рамнодушен (прид.) за (предл.)
 • роден (прид.) за (предл.)
 • самосвесен (прид.) за (предл.)
 • свој (прид.) за (предл.)
 • својствен (прид.) за (предл.)
 • сигурен (прид.) за (предл.)
 • скап (прид.) за (предл.)
 • соодветен (прид.) за (предл.)
 • страшен (прид.) за (предл.)
 • талентиран (прид.) за (предл.)
 • турски (прид.) за (предл.)
 • туѓ (прид.) за (предл.)
 • употребен (прид.) за (предл.)
 • употребуван (прид.) за (предл.)
 • алов (прид.) за (предл.)
 • безопасен (прид.) за (предл.)
 • бескорисен (прид.) за (предл.)
 • бессилен (прид.) за (предл.)
 • бесчувствителен (прид.) за (предл.)
 • благодатен (прид.) за (предл.)
 • благопријатен (прид.) за (предл.)
 • ваш (прид.) за (предл.)
 • вдахновен (прид.) за (предл.)
 • видлив (прид.) за (предл.)
 • вкусен (прид.) за (предл.)
 • воден (прид.) за (предл.)
 • врл (прид.) за (предл.)
 • главен (прид.) за (предл.)
 • гладен (прид.) за (предл.)
 • гол (прид.) за (предл.)
 • горд (прид.) за (предл.)
 • даден (прид.) за (предл.)
 • даруван (прид.) за (предл.)
 • десен (прид.) за (предл.)
 • дискретен (прид.) за (предл.)
 • длабок (прид.) за (предл.)
 • дневен (прид.) за (предл.)
 • дозреан (прид.) за (предл.)
 • долг (прид.) за (предл.)
 • должен (прид.) за (предл.)
 • дораснат (прид.) за (предл.)
 • достоинствен (прид.) за (предл.)
 • драконски (прид.) за (предл.)
 • европски (прид.) за (предл.)
 • еднонасочен (прид.) за (предл.)
 • ексцентричен (прид.) за (предл.)
 • ефикасен (прид.) за (предл.)
 • жилав (прид.) за (предл.)
 • забранет (прид.) за (предл.)
 • заведен (прид.) за (предл.)
 • загреан (прид.) за (предл.)
 • задолжителен (прид.) за (предл.)
 • запален (прид.) за (предл.)
 • зафатен (прид.) за (предл.)
 • згоден (прид.) за (предл.)
 • здравствен (прид.) за (предл.)
 • зрел (прид.) за (предл.)
 • избран (прид.) за (предл.)
 • измислен (прид.) за (предл.)
 • изолиран (прид.) за (предл.)
 • импотентен (прид.) за (предл.)
 • имун (прид.) за (предл.)
 • интелектуален (прид.) за (предл.)
 • интересен (прид.) за (предл.)
 • информатика (прид.) за (предл.)
 • инхерентен (прид.) за (предл.)
 • испржен (прид.) за (предл.)
 • камилски (прид.) за (предл.)
 • колај (прид.) за (предл.)
 • комов (прид.) за (предл.)
 • комплициран (прид.) за (предл.)
 • комунален (прид.) за (предл.)
 • користен (прид.) за (предл.)
 • либерален (прид.) за (предл.)
 • литературен (прид.) за (предл.)
 • лош (прид.) за (предл.)
 • луциден (прид.) за (предл.)
 • македонски (прид.) за (предл.)
 • малечок (прид.) за (предл.)
 • матен (прид.) за (предл.)
 • мачен (прид.) за (предл.)
 • милен (прид.) за (предл.)
 • млад (прид.) за (предл.)
 • мртов (прид.) за (предл.)
 • надарен (прид.) за (предл.)
 • наивен (прид.) за (предл.)
 • наместен (прид.) за (предл.)
 • наострен (прид.) за (предл.)
 • нарачан (прид.) за (предл.)
 • натпросечен (прид.) за (предл.)
 • најлесен (прид.) за (предл.)
 • неблагопријатен (прид.) за (предл.)
 • невообичаен (прид.) за (предл.)
 • неврзан (прид.) за (предл.)
 • негов (прид.) за (предл.)
 • негоден (прид.) за (предл.)
 • недоречен (прид.) за (предл.)
 • недостасан (прид.) за (предл.)
 • недостижен (прид.) за (предл.)
 • незамислив (прид.) за (предл.)
 • незгоден (прид.) за (предл.)
 • некадарен (прид.) за (предл.)
 • нем (прид.) за (предл.)
 • немоќен (прид.) за (предл.)
 • ненадлежен (прид.) за (предл.)
 • необјаснив (прид.) за (предл.)
 • неподобен (прид.) за (предл.)
 • непоимлив (прид.) за (предл.)
 • непријатен (прид.) за (предл.)
 • непробоен (прид.) за (предл.)
 • неразбирлив (прид.) за (предл.)
 • несвојствен (прид.) за (предл.)
 • несоодветен (прид.) за (предл.)
 • неук (прид.) за (предл.)
 • неупотреблив (прид.) за (предл.)
 • нечист (прид.) за (предл.)
 • нивен (прид.) за (предл.)
 • низок (прид.) за (предл.)
 • нов (прид.) за (предл.)
 • овластен (прид.) за (предл.)
 • огромен (прид.) за (предл.)
 • оддалечен (прид.) за (предл.)
 • одреден (прид.) за (предл.)
 • омажена (прид.) за (предл.)
 • омразен (прид.) за (предл.)
 • определив (прид.) за (предл.)
 • опремен (прид.) за (предл.)
 • оптимален (прид.) за (предл.)
 • опустошувачки (прид.) за (предл.)
 • општ (прид.) за (предл.)
 • организиран (прид.) за (предл.)
 • осветлен (прид.) за (предл.)
 • осиромашен (прид.) за (предл.)
 • остар (прид.) за (предл.)
 • осуден (прид.) за (предл.)
 • отровен (прид.) за (предл.)
 • очигледен (прид.) за (предл.)
 • пазарен (прид.) за (предл.)
 • планиран (прид.) за (предл.)
 • победоносен (прид.) за (предл.)
 • поголем (прид.) за (предл.)
 • погубен (прид.) за (предл.)
 • податлив (прид.) за (предл.)
 • поделен (прид.) за (предл.)
 • подобар (прид.) за (предл.)
 • поканет (прид.) за (предл.)
 • полезен (прид.) за (предл.)
 • полн (прид.) за (предл.)
 • понижувачки (прид.) за (предл.)
 • понизок (прид.) за (предл.)
 • попристапен (прид.) за (предл.)
 • поразителен (прид.) за (предл.)
 • потежок (прид.) за (предл.)
 • потиснат (прид.) за (предл.)
 • потрошен (прид.) за (предл.)
 • пофален (прид.) за (предл.)
 • поширок (прид.) за (предл.)
 • прав (прид.) за (предл.)
 • правен (прид.) за (предл.)
 • превисок (прид.) за (предл.)
 • предвиден (прид.) за (предл.)
 • презрен (прид.) за (предл.)
 • премолчен (прид.) за (предл.)
 • препорачлив (прид.) за (предл.)
 • прероден (прид.) за (предл.)
 • претоварен (прид.) за (предл.)
 • привлечен (прид.) за (предл.)
 • приврзан (прид.) за (предл.)
 • признаен (прид.) за (предл.)
 • приклучен (прид.) за (предл.)
 • приличен (прид.) за (предл.)
 • примамлив (прид.) за (предл.)
 • притеснет (прид.) за (предл.)
 • прицврстен (прид.) за (предл.)
 • проклет (прид.) за (предл.)
 • променет (прид.) за (предл.)
 • радосен (прид.) за (предл.)
 • разгаштен (прид.) за (предл.)
 • различен (прид.) за (предл.)
 • растревожен (прид.) за (предл.)
 • расфрлен (прид.) за (предл.)
 • резервиран (прид.) за (предл.)
 • реквириран (прид.) за (предл.)
 • релевантен (прид.) за (предл.)
 • решавачки (прид.) за (предл.)
 • решителен (прид.) за (предл.)
 • руски (прид.) за (предл.)
 • свет (прид.) за (предл.)
 • сериозен (прид.) за (предл.)
 • силен (прид.) за (предл.)
 • симптоматичен (прид.) за (предл.)
 • сиромашен (прид.) за (предл.)
 • скептичен (прид.) за (предл.)
 • скршен (прид.) за (предл.)
 • скуден (прид.) за (предл.)
 • сладок (прид.) за (предл.)
 • сложен (прид.) за (предл.)
 • смешен (прид.) за (предл.)
 • смислен (прид.) за (предл.)
 • согласен (прид.) за (предл.)
 • софистициран (прид.) за (предл.)
 • сочен (прид.) за (предл.)
 • српски (прид.) за (предл.)
 • стар (прид.) за (предл.)
 • страден (прид.) за (предл.)
 • страчкин (прид.) за (предл.)
 • стручен (прид.) за (предл.)
 • стуткан (прид.) за (предл.)
 • судбоносен (прид.) за (предл.)
 • суштински (прид.) за (предл.)
 • сјаен (прид.) за (предл.)
 • татковски (прид.) за (предл.)
 • твој (прид.) за (предл.)
 • тврд (прид.) за (предл.)
 • тесен (прид.) за (предл.)
 • трпелив (прид.) за (предл.)
 • убав (прид.) за (предл.)
 • угоден (прид.) за (предл.)
 • узреан (прид.) за (предл.)
 • умен (прид.) за (предл.)
 • универзален (прид.) за (предл.)
 • уништен (прид.) за (предл.)
 • упатен (прид.) за (предл.)
 • уплашен (прид.) за (предл.)
 • француски (прид.) за (предл.)
 • цветен (прид.) за (предл.)
 • чардаклија (прид.) за (предл.)
 • четврт (прид.) за (предл.)
 • чист (прид.) за (предл.)
 • шекнат (прид.) за (предл.)
 • штур (прид.) за (предл.)
 • шут (прид.) за (предл.)
 • љубопитен (прид.) за (предл.)