• жив (прид.) да (чест.)
 • исплашен (прид.) да (чест.)
 • колку (прид.) да (чест.)
 • принуден (прид.) да (чест.)
 • пуст (прид.) да (чест.)
 • актерски (прид.) да (чест.)
 • бел (прид.) да (чест.)
 • бессилен (прид.) да (чест.)
 • близок (прид.) да (чест.)
 • бос (прид.) да (чест.)
 • вистински (прид.) да (чест.)
 • воајерски (прид.) да (чест.)
 • готов (прид.) да (чест.)
 • добредојден (прид.) да (чест.)
 • дозволив (прид.) да (чест.)
 • друг (прид.) да (чест.)
 • задолжен (прид.) да (чест.)
 • здрав (прид.) да (чест.)
 • неартикулиран (прид.) да (чест.)
 • нетрпелив (прид.) да (чест.)
 • пишман (прид.) да (чест.)
 • поголем (прид.) да (чест.)
 • познат (прид.) да (чест.)
 • понесен (прид.) да (чест.)
 • последен (прид.) да (чест.)
 • прв (прид.) да (чест.)
 • проклет (прид.) да (чест.)
 • решен (прид.) да (чест.)
 • сам (прид.) да (чест.)
 • способен (прид.) да (чест.)
 • твој (прид.) да (чест.)
 • товарен (прид.) да (чест.)
 • утрешен (прид.) да (чест.)
 • фатен (прид.) да (чест.)
 • целокупен (прид.) да (чест.)