• како (прил.) помине (гл.)
 • брзо (прил.) помине (гл.)
 • кога (прил.) помине (гл.)
 • лесно (прил.) помине (гл.)
 • овде (прил.) помине (гл.)
 • потоа (прил.) помине (гл.)
 • тука (прил.) помине (гл.)
 • што (прил.) помине (гл.)
 • веќе (прил.) помине (гл.)
 • одамна (прил.) помине (гл.)
 • полека (прил.) помине (гл.)
 • сега (прил.) помине (гл.)
 • така (прил.) помине (гл.)
 • таму (прил.) помине (гл.)
 • бргу (прил.) помине (гл.)
 • бурен (прил.) помине (гл.)
 • веднаш (прил.) помине (гл.)
 • веројатно (прил.) помине (гл.)
 • вчера (прил.) помине (гл.)
 • дома (прил.) помине (гл.)
 • евтино (прил.) помине (гл.)
 • едноставно (прил.) помине (гл.)
 • кај (прил.) помине (гл.)
 • кратко (прил.) помине (гл.)
 • многумина (прил.) помине (гл.)
 • нарочно (прил.) помине (гл.)
 • најдобар (прил.) помине (гл.)
 • најлесен (прил.) помине (гл.)
 • најнапред (прил.) помине (гл.)
 • неделно (прил.) помине (гл.)
 • некаде (прил.) помине (гл.)
 • некни (прил.) помине (гл.)
 • неколкупати (прил.) помине (гл.)
 • неодамна (прил.) помине (гл.)
 • непречен (прил.) помине (гл.)
 • па (прил.) помине (гл.)
 • патем (прил.) помине (гл.)
 • полесен (прил.) помине (гл.)
 • понатаму (прил.) помине (гл.)
 • постојано (прил.) помине (гл.)
 • привремено (прил.) помине (гл.)
 • секавично (прил.) помине (гл.)
 • скришум (прил.) помине (гл.)
 • слабо (прил.) помине (гл.)
 • случајно (прил.) помине (гл.)
 • сѐ (прил.) помине (гл.)
 • убаво (прил.) помине (гл.)
 • фуриозен (прил.) помине (гл.)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи
ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК