• веќе (прил.) тропа (гл.)
  • внатре (прил.) тропа (гл.)
  • како (прил.) тропа (гл.)
  • одамна (прил.) тропа (гл.)
  • првпат (прил.) тропа (гл.)
  • сега (прил.) тропа (гл.)
  • убаво (прил.) тропа (гл.)
  • што (прил.) тропа (гл.)
  • љубоморно (прил.) тропа (гл.)