• многу (прил.) глава (имн.)
 • малку (прил.) глава (имн.)
 • надолу (прил.) глава (имн.)
 • неколку (прил.) глава (имн.)
 • околу (прил.) глава (имн.)
 • само (прил.) глава (имн.)
 • високо (прил.) глава (имн.)
 • зошто (прил.) глава (имн.)
 • ич (прил.) глава (имн.)
 • нагоре (прил.) глава (имн.)
 • полека (прил.) глава (имн.)
 • половина (прил.) глава (имн.)
 • потоа (прил.) глава (имн.)
 • премногу (прил.) глава (имн.)
 • тогаш (прил.) глава (имн.)
 • вака (прил.) глава (имн.)
 • веќе (прил.) глава (имн.)
 • внатре (прил.) глава (имн.)
 • волево (прил.) глава (имн.)
 • крвав (прил.) глава (имн.)
 • мнозина (прил.) глава (имн.)
 • мрзливо (прил.) глава (имн.)
 • навистина (прил.) глава (имн.)
 • наеднаш (прил.) глава (имн.)
 • најнапред (прил.) глава (имн.)
 • најчесто (прил.) глава (имн.)
 • небаре (прил.) глава (имн.)
 • некаде (прил.) глава (имн.)
 • некако (прил.) глава (имн.)
 • ноќе (прил.) глава (имн.)
 • овде (прил.) глава (имн.)
 • одвреме-навреме (прил.) глава (имн.)
 • одречен (прил.) глава (имн.)
 • пак (прил.) глава (имн.)
 • паметно (прил.) глава (имн.)
 • питом (прил.) глава (имн.)
 • повеќе (прил.) глава (имн.)
 • покорно (прил.) глава (имн.)
 • понизно (прил.) глава (имн.)
 • посебно (прил.) глава (имн.)
 • прво (прил.) глава (имн.)
 • притоа (прил.) глава (имн.)
 • согласно (прил.) глава (имн.)
 • тажно (прил.) глава (имн.)
 • тува (прил.) глава (имн.)
 • удолу (прил.) глава (имн.)
 • умно (прил.) глава (имн.)
 • уште (прил.) глава (имн.)