• многу (прил.) пакост (имн.)
  • човечки (прил.) пакост (имн.)