• како (прил.) петел (имн.)
  • ко (прил.) петел (имн.)
  • веќе (прил.) петел (имн.)
  • кога (прил.) петел (имн.)
  • после (прил.) петел (имн.)
  • третпат (прил.) петел (имн.)