• како (прил.) пиштол (имн.)
  • сега (прил.) пиштол (имн.)
  • што (прил.) пиштол (имн.)