• само (прил.) прав (имн.)
  • како (прил.) прав (имн.)
  • кога (прил.) прав (имн.)
  • многу (прил.) прав (имн.)
  • наоколу (прил.) прав (имн.)
  • најмалку (прил.) прав (имн.)
  • олку (прил.) прав (имн.)
  • сѐ (прил.) прав (имн.)