• како (прил.) прашина (имн.)
  • уште (прил.) прашина (имн.)