• друго (прил.) неубав (прид.)
  • наизглед (прил.) неубав (прид.)
  • толку (прил.) неубав (прид.)