• едноставен (прил.) погрешен (прид.)
  • сосем (прил.) погрешен (прид.)