• вчера (прил.) признат (прид.)
  • истовремен (прил.) признат (прид.)
  • неодамна (прил.) признат (прид.)
  • одамна (прил.) признат (прид.)