• тука (прил.) за (сврз.)
 • дома (прил.) за (сврз.)
 • внатре (прил.) за (сврз.)
 • нагоре (прил.) за (сврз.)
 • назад (прил.) за (сврз.)
 • само (прил.) за (сврз.)
 • толку (прил.) за (сврз.)
 • брзо (прил.) за (сврз.)
 • веројатно (прил.) за (сврз.)
 • горе (прил.) за (сврз.)
 • далеку (прил.) за (сврз.)
 • доволно (прил.) за (сврз.)
 • долго (прил.) за (сврз.)
 • доста (прил.) за (сврз.)
 • друго (прил.) за (сврз.)
 • едно (прил.) за (сврз.)
 • колку (прил.) за (сврз.)
 • лошо (прил.) за (сврз.)
 • многу (прил.) за (сврз.)
 • небаре (прил.) за (сврз.)
 • неколку (прил.) за (сврз.)
 • одново (прил.) за (сврз.)
 • пак (прил.) за (сврз.)
 • повеќе (прил.) за (сврз.)
 • поскоро (прил.) за (сврз.)
 • потребен (прил.) за (сврз.)
 • пребрзо (прил.) за (сврз.)
 • славно (прил.) за (сврз.)
 • специјално (прил.) за (сврз.)
 • тамо (прил.) за (сврз.)