• тогаш (прил.) ајде (чест.)
  • токо (прил.) ајде (чест.)
  • сега (прил.) ајде (чест.)
  • дискретно (прил.) ајде (чест.)
  • потоа (прил.) ајде (чест.)