• да (сврз.) се (зам.)
 • да (сврз.) го (зам.)
 • да (сврз.) ја (зам.)
 • да (сврз.) ги (зам.)
 • да (сврз.) му (зам.)
 • да (сврз.) си (зам.)
 • да (сврз.) ми (зам.)
 • да (сврз.) ме (зам.)
 • да (сврз.) им (зам.)
 • да (сврз.) ѝ (зам.)
 • да (сврз.) ти (зам.)
 • да (сврз.) те (зам.)
 • да (сврз.) ни (зам.)
 • да (сврз.) нѐ (зам.)
 • да (сврз.) ви (зам.)
 • да (сврз.) ве (зам.)
 • да (сврз.) нас (зам.)
 • да (сврз.) сет (зам.)
 • да (сврз.) овој (зам.)
 • да (сврз.) тоа (зам.)
 • да (сврз.) неа (зам.)
 • да (сврз.) некој (зам.)
 • да (сврз.) овега (зам.)
 • да (сврз.) сѐ (зам.)
 • да (сврз.) тој (зам.)