• да (сврз.) му (изв.)
  • да (сврз.) ја (изв.)
  • да (сврз.) ме (изв.)