• да (сврз.) од (предл.)
  • да (сврз.) в (предл.)
  • да (сврз.) по (предл.)
  • да (сврз.) под (предл.)