• да (сврз.) опет (прид.)
  • да (сврз.) прост (прид.)
  • да (сврз.) цел (прид.)
  • да (сврз.) чуен (прид.)