• за (сврз.) лага (имн.)
 • за (сврз.) легализација (имн.)
 • за (сврз.) абаџија (имн.)
 • за (сврз.) бегалец (имн.)
 • за (сврз.) борба (имн.)
 • за (сврз.) бразда (имн.)
 • за (сврз.) викот (имн.)
 • за (сврз.) вода (имн.)
 • за (сврз.) воздух (имн.)
 • за (сврз.) војна (имн.)
 • за (сврз.) дарува (имн.)
 • за (сврз.) движење (имн.)
 • за (сврз.) дрво (имн.)
 • за (сврз.) егзекуција (имн.)
 • за (сврз.) живот (имн.)
 • за (сврз.) збор (имн.)
 • за (сврз.) земјоделие (имн.)
 • за (сврз.) иднина (имн.)
 • за (сврз.) исчезнување (имн.)
 • за (сврз.) исчекување (имн.)
 • за (сврз.) крв (имн.)
 • за (сврз.) култ (имн.)
 • за (сврз.) култура (имн.)
 • за (сврз.) лудило (имн.)
 • за (сврз.) масакр (имн.)
 • за (сврз.) младост (имн.)
 • за (сврз.) наводни (имн.)
 • за (сврз.) наука (имн.)
 • за (сврз.) нива (имн.)
 • за (сврз.) паѓање (имн.)
 • за (сврз.) плач (имн.)
 • за (сврз.) пожар (имн.)
 • за (сврз.) поле (имн.)
 • за (сврз.) поплава (имн.)
 • за (сврз.) породување (имн.)
 • за (сврз.) потпре (имн.)
 • за (сврз.) престој (имн.)
 • за (сврз.) признавање (имн.)
 • за (сврз.) признание (имн.)
 • за (сврз.) пушка (имн.)
 • за (сврз.) работа (имн.)
 • за (сврз.) разумност (имн.)
 • за (сврз.) раскажувач (имн.)
 • за (сврз.) ремен (имн.)
 • за (сврз.) риболов (имн.)
 • за (сврз.) самоволие (имн.)
 • за (сврз.) склучување (имн.)
 • за (сврз.) слика (имн.)
 • за (сврз.) смачкување (имн.)
 • за (сврз.) снаоѓање (имн.)
 • за (сврз.) сотворение (имн.)
 • за (сврз.) средношколец (имн.)
 • за (сврз.) струја (имн.)
 • за (сврз.) судбина (имн.)
 • за (сврз.) судење (имн.)
 • за (сврз.) тапа (имн.)
 • за (сврз.) телефон (имн.)
 • за (сврз.) тортура (имн.)
 • за (сврз.) требење (имн.)
 • за (сврз.) учење (имн.)
 • за (сврз.) човек (имн.)