• за (сврз.) на (предл.)
  • за (сврз.) во (предл.)
  • за (сврз.) кај (предл.)
  • за (сврз.) по (предл.)
  • за (сврз.) со (предл.)