• за (сврз.) бунтовнички (прид.)
 • за (сврз.) дервенџиски (прид.)
 • за (сврз.) друг (прид.)
 • за (сврз.) запален (прид.)
 • за (сврз.) здравствен (прид.)
 • за (сврз.) интересен (прид.)
 • за (сврз.) колективен (прид.)
 • за (сврз.) криминален (прид.)
 • за (сврз.) мировен (прид.)
 • за (сврз.) нејзин (прид.)
 • за (сврз.) новокомпониран (прид.)
 • за (сврз.) свој (прид.)
 • за (сврз.) слободен (прид.)
 • за (сврз.) убиен (прид.)
 • за (сврз.) шумски (прид.)