• за (сврз.) да (сврз.)
  • за (сврз.) што (сврз.)
  • за (сврз.) кога (сврз.)