• па (сврз.) двајца (бр.)
  • па (сврз.) втор (бр.)
  • па (сврз.) два (бр.)
  • па (сврз.) две-три (бр.)
  • па (сврз.) десет (бр.)
  • па (сврз.) единаесет (бр.)
  • па (сврз.) трети (бр.)
  • па (сврз.) три (бр.)
  • па (сврз.) четириесет (бр.)