• па (сврз.) се (зам.)
 • па (сврз.) тоа (зам.)
 • па (сврз.) ги (зам.)
 • па (сврз.) го (зам.)
 • па (сврз.) ти (зам.)
 • па (сврз.) тој (зам.)
 • па (сврз.) си (зам.)
 • па (сврз.) ја (зам.)
 • па (сврз.) му (зам.)
 • па (сврз.) таа (зам.)
 • па (сврз.) јас (зам.)
 • па (сврз.) ние (зам.)
 • па (сврз.) тие (зам.)
 • па (сврз.) сите (зам.)
 • па (сврз.) вие (зам.)
 • па (сврз.) ми (зам.)
 • па (сврз.) им (зам.)
 • па (сврз.) што (зам.)
 • па (сврз.) ѝ (зам.)
 • па (сврз.) сѐ (зам.)
 • па (сврз.) ме (зам.)
 • па (сврз.) некој (зам.)
 • па (сврз.) ова (зам.)
 • па (сврз.) овој (зам.)
 • па (сврз.) секој (зам.)
 • па (сврз.) мене (зам.)
 • па (сврз.) нѐ (зам.)
 • па (сврз.) оваа (зам.)
 • па (сврз.) овие (зам.)
 • па (сврз.) оние (зам.)
 • па (сврз.) сиот (зам.)
 • па (сврз.) таков (зам.)
 • па (сврз.) вам (зам.)
 • па (сврз.) ве (зам.)
 • па (сврз.) кој (зам.)
 • па (сврз.) нејзе (зам.)
 • па (сврз.) никој (зам.)
 • па (сврз.) оној (зам.)
 • па (сврз.) те (зам.)