• та (сврз.) почне (гл.)
 • та (сврз.) бев (гл.)
 • та (сврз.) нема (гл.)
 • та (сврз.) дојде (гл.)
 • та (сврз.) остави (гл.)
 • та (сврз.) остане (гл.)
 • та (сврз.) стане (гл.)
 • та (сврз.) треба (гл.)
 • та (сврз.) излезе (гл.)
 • та (сврз.) сака (гл.)
 • та (сврз.) бил (гл.)
 • та (сврз.) има (гл.)
 • та (сврз.) може (гл.)
 • та (сврз.) тргне (гл.)
 • та (сврз.) отиде (гл.)
 • та (сврз.) слезе (гл.)
 • та (сврз.) вели (гл.)
 • та (сврз.) застане (гл.)
 • та (сврз.) мора (гл.)
 • та (сврз.) нареди (гл.)
 • та (сврз.) побегне (гл.)
 • та (сврз.) продолжи (гл.)
 • та (сврз.) рече (гл.)
 • та (сврз.) реши (гл.)
 • та (сврз.) слуша (гл.)
 • та (сврз.) удри (гл.)
 • та (сврз.) бие (гл.)
 • та (сврз.) бодне (гл.)
 • та (сврз.) брише (гл.)
 • та (сврз.) викне (гл.)
 • та (сврз.) висне (гл.)
 • та (сврз.) влегува (гл.)
 • та (сврз.) гасне (гл.)
 • та (сврз.) гласи (гл.)
 • та (сврз.) гледа (гл.)
 • та (сврз.) добие (гл.)
 • та (сврз.) довлезе (гл.)
 • та (сврз.) доминира (гл.)
 • та (сврз.) донесе (гл.)
 • та (сврз.) дотера (гл.)
 • та (сврз.) заборави (гл.)
 • та (сврз.) заврши (гл.)
 • та (сврз.) заклучи (гл.)
 • та (сврз.) закупи (гл.)
 • та (сврз.) замавне (гл.)
 • та (сврз.) заповеда (гл.)
 • та (сврз.) започне (гл.)
 • та (сврз.) зацрни (гл.)
 • та (сврз.) зборува (гл.)
 • та (сврз.) здогледа (гл.)
 • та (сврз.) иде (гл.)
 • та (сврз.) извади (гл.)
 • та (сврз.) изгледа (гл.)
 • та (сврз.) испрати (гл.)
 • та (сврз.) истрча (гл.)
 • та (сврз.) каже (гл.)
 • та (сврз.) капе (гл.)
 • та (сврз.) кашла (гл.)
 • та (сврз.) киниса (гл.)
 • та (сврз.) колне (гл.)
 • та (сврз.) копа (гл.)
 • та (сврз.) крвави (гл.)
 • та (сврз.) легне (гл.)
 • та (сврз.) лелека (гл.)
 • та (сврз.) личи (гл.)
 • та (сврз.) мажи (гл.)
 • та (сврз.) минува (гл.)
 • та (сврз.) мириса (гл.)
 • та (сврз.) молчи (гл.)
 • та (сврз.) надојде (гл.)
 • та (сврз.) напише (гл.)
 • та (сврз.) направи (гл.)
 • та (сврз.) натежне (гл.)
 • та (сврз.) начули (гл.)
 • та (сврз.) најави (гл.)
 • та (сврз.) носи (гл.)
 • та (сврз.) објасни (гл.)
 • та (сврз.) одбере (гл.)
 • та (сврз.) одговори (гл.)
 • та (сврз.) оди (гл.)
 • та (сврз.) означи (гл.)
 • та (сврз.) отплати (гл.)
 • та (сврз.) падне (гл.)
 • та (сврз.) пее (гл.)
 • та (сврз.) пека (гл.)
 • та (сврз.) подзаборави (гл.)
 • та (сврз.) полива (гл.)
 • та (сврз.) помине (гл.)
 • та (сврз.) понамести (гл.)
 • та (сврз.) попрска (гл.)
 • та (сврз.) почнува (гл.)
 • та (сврз.) појде (гл.)
 • та (сврз.) преврти (гл.)
 • та (сврз.) предава (гл.)
 • та (сврз.) прејде (гл.)
 • та (сврз.) прилегне (гл.)
 • та (сврз.) прсне (гл.)
 • та (сврз.) пука (гл.)
 • та (сврз.) разбере (гл.)
 • та (сврз.) расече (гл.)
 • та (сврз.) раскопува (гл.)
 • та (сврз.) сврти (гл.)
 • та (сврз.) сипе (гл.)
 • та (сврз.) скока (гл.)
 • та (сврз.) слегне (гл.)
 • та (сврз.) сме (гл.)
 • та (сврз.) смета (гл.)
 • та (сврз.) спрема (гл.)
 • та (сврз.) става (гл.)
 • та (сврз.) стигне (гл.)
 • та (сврз.) стои (гл.)
 • та (сврз.) труби (гл.)
 • та (сврз.) умира (гл.)
 • та (сврз.) умре (гл.)
 • та (сврз.) цвили (гл.)
 • та (сврз.) чувствува (гл.)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи
ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК