• штом (сврз.) е (гл.)
 • штом (сврз.) дојде (гл.)
 • штом (сврз.) заврши (гл.)
 • штом (сврз.) стигне (гл.)
 • штом (сврз.) влезе (гл.)
 • штом (сврз.) бил (гл.)
 • штом (сврз.) види (гл.)
 • штом (сврз.) излезе (гл.)
 • штом (сврз.) има (гл.)
 • штом (сврз.) може (гл.)
 • штом (сврз.) почне (гл.)
 • штом (сврз.) остане (гл.)
 • штом (сврз.) сака (гл.)
 • штом (сврз.) сме (гл.)
 • штом (сврз.) сте (гл.)
 • штом (сврз.) сум (гл.)
 • штом (сврз.) сфати (гл.)
 • штом (сврз.) дотрча (гл.)
 • штом (сврз.) нема (гл.)
 • штом (сврз.) отвори (гл.)
 • штом (сврз.) падне (гл.)
 • штом (сврз.) помисли (гл.)
 • штом (сврз.) појде (гл.)
 • штом (сврз.) престане (гл.)
 • штом (сврз.) разбере (гл.)
 • штом (сврз.) реши (гл.)
 • штом (сврз.) се (гл.)
 • штом (сврз.) слезе (гл.)
 • штом (сврз.) бев (гл.)
 • штом (сврз.) биде (гл.)
 • штом (сврз.) вели (гл.)
 • штом (сврз.) говори (гл.)
 • штом (сврз.) добие (гл.)
 • штом (сврз.) дознае (гл.)
 • штом (сврз.) забележи (гл.)
 • штом (сврз.) замине (гл.)
 • штом (сврз.) запре (гл.)
 • штом (сврз.) запролети (гл.)
 • штом (сврз.) зарасне (гл.)
 • штом (сврз.) здогледа (гл.)
 • штом (сврз.) зине (гл.)
 • штом (сврз.) иде (гл.)
 • штом (сврз.) излаже (гл.)
 • штом (сврз.) краде (гл.)
 • штом (сврз.) мине (гл.)
 • штом (сврз.) минува (гл.)
 • штом (сврз.) мора (гл.)
 • штом (сврз.) науми (гл.)
 • штом (сврз.) огрее (гл.)
 • штом (сврз.) окара (гл.)
 • штом (сврз.) отиде (гл.)
 • штом (сврз.) пее (гл.)
 • штом (сврз.) писне (гл.)
 • штом (сврз.) полива (гл.)
 • штом (сврз.) помине (гл.)
 • штом (сврз.) поткрене (гл.)
 • штом (сврз.) почнува (гл.)
 • штом (сврз.) проговори (гл.)
 • штом (сврз.) пропушти (гл.)
 • штом (сврз.) работи (гл.)
 • штом (сврз.) си (гл.)
 • штом (сврз.) слуша (гл.)
 • штом (сврз.) слушне (гл.)
 • штом (сврз.) смогне (гл.)
 • штом (сврз.) спука (гл.)
 • штом (сврз.) станува (гл.)
 • штом (сврз.) стапне (гл.)
 • штом (сврз.) тргне (гл.)
 • штом (сврз.) умре (гл.)
 • штом (сврз.) фати (гл.)
 • штом (сврз.) чуе (гл.)
 • штом (сврз.) шушнува (гл.)
 • штом (сврз.) јаде (гл.)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи