• штом (сврз.) сонце (имн.)
 • штом (сврз.) татко (имн.)
 • штом (сврз.) власт (имн.)
 • штом (сврз.) куче (имн.)
 • штом (сврз.) мајка (имн.)
 • штом (сврз.) поп (имн.)
 • штом (сврз.) стрико (имн.)
 • штом (сврз.) човек (имн.)
 • штом (сврз.) бичкија (имн.)
 • штом (сврз.) ветроштина (имн.)
 • штом (сврз.) востание (имн.)
 • штом (сврз.) војска (имн.)
 • штом (сврз.) граница (имн.)
 • штом (сврз.) грев (имн.)
 • штом (сврз.) дедо (имн.)
 • штом (сврз.) живот (имн.)
 • штом (сврз.) заштита (имн.)
 • штом (сврз.) капа (имн.)
 • штом (сврз.) кола (имн.)
 • штом (сврз.) команда (имн.)
 • штом (сврз.) комитет (имн.)
 • штом (сврз.) луѓе (имн.)
 • штом (сврз.) месечина (имн.)
 • штом (сврз.) натрапник (имн.)
 • штом (сврз.) некој (имн.)
 • штом (сврз.) ноќ (имн.)
 • штом (сврз.) образување (имн.)
 • штом (сврз.) опасност (имн.)
 • штом (сврз.) пасија (имн.)
 • штом (сврз.) полјак (имн.)
 • штом (сврз.) предиво (имн.)
 • штом (сврз.) претпријатие (имн.)
 • штом (сврз.) приближување (имн.)
 • штом (сврз.) пролет (имн.)
 • штом (сврз.) пушка (имн.)
 • штом (сврз.) разум (имн.)
 • штом (сврз.) рака (имн.)
 • штом (сврз.) свет (имн.)
 • штом (сврз.) северец (имн.)
 • штом (сврз.) сенка (имн.)
 • штом (сврз.) сила (имн.)
 • штом (сврз.) солза (имн.)
 • штом (сврз.) срна (имн.)
 • штом (сврз.) труба (имн.)
 • штом (сврз.) цар (имн.)
 • штом (сврз.) чета (имн.)
 • штом (сврз.) јунак (имн.)
 • штом (сврз.) љубов (имн.)
FlexiMac
 менување на македонски глаголи