• ја (сврз.) издигне (гл.)
  • ја (сврз.) качи (гл.)
  • ја (сврз.) пушти (гл.)