• ја (сврз.) вол (имн.)
  • ја (сврз.) вдовица (имн.)
  • ја (сврз.) коњ (имн.)
  • ја (сврз.) свеќа (имн.)