• да (сврз.) аплаудира (гл.)
  • и (сврз.) аплаудира (гл.)