• да (сврз.) плуска (гл.)
  • и (сврз.) плуска (гл.)