• да (сврз.) тропа (гл.)
  • и (сврз.) тропа (гл.)
  • дека (сврз.) тропа (гл.)