• да (сврз.) ја (зам.)
 • и (сврз.) ја (зам.)
 • дека (сврз.) ја (зам.)
 • откако (сврз.) ја (зам.)
 • додека (сврз.) ја (зам.)
 • ако (сврз.) ја (зам.)
 • што (сврз.) ја (зам.)
 • или (сврз.) ја (зам.)
 • кога (сврз.) ја (зам.)
 • но (сврз.) ја (зам.)
 • па (сврз.) ја (зам.)
 • а (сврз.) ја (зам.)
 • дури (сврз.) ја (зам.)
 • туку (сврз.) ја (зам.)
 • ама (сврз.) ја (зам.)
 • зашто (сврз.) ја (зам.)
 • сепак (сврз.) ја (зам.)
 • штом (сврз.) ја (зам.)
 • иако (сврз.) ја (зам.)
 • ни (сврз.) ја (зам.)
 • бидејќи (сврз.) ја (зам.)
 • дали (сврз.) ја (зам.)
 • доколку (сврз.) ја (зам.)
 • како (сврз.) ја (зам.)
 • оти (сврз.) ја (зам.)
 • откога (сврз.) ја (зам.)
 • пак (сврз.) ја (зам.)
 • та (сврз.) ја (зам.)
 • ами (сврз.) ја (зам.)
 • затоа (сврз.) ја (зам.)
 • каде (сврз.) ја (зам.)
 • ли (сврз.) ја (зам.)
 • ниту (сврз.) ја (зам.)
 • одошто (сврз.) ја (зам.)
 • само (сврз.) ја (зам.)