• за (сврз.) абаџија (имн.)
  • и (сврз.) абаџија (имн.)