• и (сврз.) глава (имн.)
 • дека (сврз.) глава (имн.)
 • а (сврз.) глава (имн.)
 • или (сврз.) глава (имн.)
 • ни (сврз.) глава (имн.)
 • бидејќи (сврз.) глава (имн.)
 • иако (сврз.) глава (имн.)
 • додека (сврз.) глава (имн.)
 • но (сврз.) глава (имн.)
 • па (сврз.) глава (имн.)
 • та (сврз.) глава (имн.)
 • што (сврз.) глава (имн.)