• и (сврз.) завист (имн.)
  • дека (сврз.) завист (имн.)
  • оти (сврз.) завист (имн.)