• и (сврз.) петел (имн.)
  • или (сврз.) петел (имн.)
  • што (сврз.) петел (имн.)
  • ама (сврз.) петел (имн.)
  • но (сврз.) петел (имн.)
  • туку (сврз.) петел (имн.)