• или (сврз.) повреда (имн.)
  • дека (сврз.) повреда (имн.)