• и (сврз.) прав (имн.)
  • а (сврз.) прав (имн.)
  • откако (сврз.) прав (имн.)