• и (сврз.) прашина (имн.)
  • а (сврз.) прашина (имн.)
  • додека (сврз.) прашина (имн.)