• дека (сврз.) пролетер (имн.)
  • и (сврз.) пролетер (имн.)