• и (сврз.) револвер (имн.)
  • дека (сврз.) револвер (имн.)