• и (сврз.) тиква (имн.)
  • или (сврз.) тиква (имн.)