• дека (сврз.) штета (имн.)
  • и (сврз.) штета (имн.)